Tarptautinis 5-asis borealinio regiono Biogeografinis seminaras

Tarptautinis 5-asis borealinio regiono Biogeografinis seminaras

2023 10 10


Š. m. spalio 10-12 dienomis  Suomijoje vyko Europos Komisijos surengtas  tarptautinis 5-asis borealinio regiono Biogeografinis seminaras, skirtas ES saugomų teritorijų tinklo NATURA 2000 vystymui. Seminaro pagrindinis tikslas – apžvelgti šio regiono valstybių įsipareigojimus dėl ES biologinės įvairovės strategijos iki 2030 m. tikslų ir uždavinių įgyvendinimo.

Seminare dalyvavo Borealinio biogeografinio regiono (Estija,  Suomija,  Latvija,  Lietuva ir  Švedija) atstovai iš aplinkosauginių institucijų, nevyriausybinių organizacijų, miško ir žemės savininkų asociacijų, Komisijos tarnybų ir Europos aplinkos agentūros, taip pat kiti suinteresuotųjų šalių ir mokslo atstovai. Lietuvos delegaciją sudarė Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžios Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos darbuotojai, gamtosauginių NVO ir žemės ir miško savininkų atstovai. Gamtos paveldo fondą atstovavo ir diskusijose dalyvavo ekologas Argaudas Stoškus, LIFE NVO projekto „Lietuvos saugomų teritorijų tinklo plėtra Europos žaliojo kurso kontekste“ vedantysis biologinės įvairovės ekspertas.

Daugiau informacijos apie seminarą galite rasti: https://biogeoprocess.net/boreal-region-2/